SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine skykayak.com.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine skykayak so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletno trgovino www.skykayak.com upravlja podjetje SEE THRU d.o.o.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila) ali rezervacije. Uporabnik je ob oddaji naročila ali rezervacije vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrjuje svojo seznanjenost z njimi.

I. SPLOŠNI DEL

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) podjetja SEE THRU d.o.o. (v nadaljevanju tudi ponudnik/prodajalec) so sestavni del vseh pogodb med podjetjem in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi stranke), ki poslujejo s ponudnikom.

Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med podjetjem in stranko.

Predmetni splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine podjetja, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine, ter urejajo odnos med podjetjem in stranko. Podjetje se zavezuje, da ne bo postavljala nobenih pogodbenih pogojev, ki bi bili nepošteni do potrošnika, v skladu z določili zakonov navedenih v uvodnem odstavku Splošnih pogojev poslovanja. Nepošteni pogodbeni pogoji so nični.

1. Uporaba pojmov

 Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno-poslovnem razmerju s podjetjem, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

 Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve podjetja za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga podjetje ponudi stranki.

 Pogodba je sporazum, ki je sklenjen med podjetjem in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga podjetje pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.

 Predmet pogodbe je blago iz prodajnega kataloga podjetja na spletnih straneh podjetja.

2. Dostopnost informacij in obveščanje

Splošni pogoji poslovanja so strankam dostopni na spletni strani podjetja www.skykayak.com.

Podjetje se zavezuje, da bo kupcem na svoji spletni strani vselej zagotovilo naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e- pošta, telefon)
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
 • način plačila in dostave,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko podjetje odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitev ali odstop od pogodbe ter druge informacije daje podjetje preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. Podjetje lahko stranke obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.

Podjetje se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani www.skykayak.com z datumom uveljavitve spremembe.

Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe.

Podjetje se trudi zagotavljati ažurnost informacij in podatkov v okviru spletne trgovine. Pri oglaševalskih sporočilih in v opisih izdelkov v spletni trgovini podjetja lahko pride do manjših odstopanj glede dejanskih lastnosti izdelka, ki ne zavezujejo podjetja. Podjetje pa zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.

Podjetje pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vključujejo DDV.

Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

3. Cene

Pri poslovanju s potrošniki velja, da cene, ki so navedene v ceniku in katalogu podjetja, veljajo v evrih (EUR) in vključujejo DDV. Podjetje bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba s sprejemom za stranko postala zavezujoča podala končno ceno, v katero bo vključen DDV.

Cene so zavezujoče od trenutka, ko podjetje pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.

Veljajo cene, navedene v trenutku oddaje izdelka v povpraševanje in veljajo do preklica.

Pogodba med podjetjem in stranko se po uspešni oddaji naročila in njegovi potrditvi shrani pri podjetju.

V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa podjetje dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku podjetja oziroma po ceni, glede katere se dogovorita podjetje in stranka.

Cene, prikazane na spletnem naslovu podjetja se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. V primeru spremembe cene izdelka med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil preklic nakupa ali pa bo ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

4. Način plačila

Družba omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:

 • plačilo po UPN obrazcu na bančni račun podjetja po ponudbi/predračunu,
 • plačilo s plačilnimi (bančnimi) karticami (MasterCard, Visa, American Express),
 • s plačilom na obroke (Diners),
 • s plačilom preko računa PayPal.

Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo podjetje uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

5. Izstavljanje računov

 Podjetje pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob podanem naročilu na spletni strani podjetja. Na zahtevo stranke zabeleženo pod opombe ob oddaji naročila podjetja priloži tiskan izvod računa naročenim izdelkom.

Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

6. Dostava in dobavni roki

Stroški dostave so obračunani po oddaji povpraševanja in pred sprejemom ponudbe, ki vključuje tudi vsakokratni obračun konkretnih stroškov dostave in predstavljajo del ponudbe podjetja stranki. Stroške dostave tako krije stranka.

Ponudnik dobavlja svoje izdelke iz spletnega kataloga na območju EU.

Vsa naročila, ki bodo oddana med tednom (od ponedeljka do petka) do 12. ure, bodo običajno oddana še isti dan, najkasneje pa v 3 delovnih dneh.

Končna dobava je odvisna od ponudnika kurirskih oziroma poštnih storitev, običajno 1 do 2 delovna dneva po oddaji naročila. Stranki se lahko alternativno dogovorita za poljuben način dostave ali pa za osebni prevzem.

Izdelki, ki so na strani, so praviloma na zalogi, razen izdelkov, pri katerih je to jasno označeno.

Prodajalec ni odgovoren za zamude s strani ponudnika poštnih storitev ali za poškodovanje embalaže. Kupec naj prejeto blago pregleda takoj in ob morebitnih poškodbah takoj kontaktira ponudnika dostavnih storitev, kjer skupaj z naročnikom sestavijo zapisnik o poškodbi pošiljke.

Pridružujemo si pravico podaljšanega roka dostave, zaradi tehničnih ali drugih napak v postopku. V tem primeru se zavezujemo, da bomo naročnika ustrezno obvestili. V primeru, da z naše strani niste prejeli nobenega obvestila o nakupu, in je od oddaje naročila preteklo že več kot 5 delovnih dni, nas prosimo o tem obvestite preko e-pošte info@skykayak.com ali po telefonu +386 70 677 949.

O točnem načinu in času dostave bo stranke obveščena z vsakokratnim potrdilom o sprejemu naročila.

Zavezujemo se, da bomo ob morebitnih težavah ali nejasnostih pri naročilu, stranko nemudoma kontaktirali po e-pošti ali telefonu in skušali urediti nastalo situacijo.

Podjetje v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva. Podjetje si bo prizadevalo storiti vse potrebno, da se dobava blaga opravi čim hitreje in da bo stranka sproti in redno obveščana o morebitnih zamudah dobave s strani dobavitelja.

V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora podjetje pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če podetje tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.

Podjetje ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru vojn, izgredov, demonstracij, vladnih intervencij, požara, poplav in drugih naravnih nesreč, uvoznega ali izvoznega embarga ali drugih kakršnihkoli podobnih razlogov ali razlogov višje sile, na katere podjetje ne more vplivati.

Ob vseh zgoraj navedenih razlogih zamude se čas dobave prekine za čas trajanja vpliva omenjenih razmer iz predhodnega člena, po prenehanju vplivov takih razmer pa roki tečejo naprej.

Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega poziva podjetja, skladno s prejšnjimi določbami glede dobave.

V primeru dostave blaga preko partnerskih dostavnih služb je stranka dolžna opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji poslovanja dostavne službe.

II. POSTOPEK NAKUPA

 Možnost spletnega nakupa izdelkov imajo stranke brez registracije.

Stranke na spletni strani izberejo izdelek in s klikom na gumb »Oddaj naročilo« oddajo naročilo/povpraševanje za želeni izdelek skupaj z navedbo svojega elektronskega naslova in telefonske številke v zato označenem prostoru. Podjetje bo naročilo obdelalo še isti dan ali v najkrajšem možnem času in stranko po elektronski pošti obvestilo o dejanski razpoložljivosti izdelka in trenutni ceni dostave izdelka. Po sprejemu konkretne ponudbe ponudbe/predračuna po elektronski pošti bo podjetje stranki po elektronski pošti izstavilo račun.

Podjetje s strankami v postopku nakupa komunicira v slovenskem, srbo-hrvaškem in angleškem jeziku.

Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko.

Ponudnik v roku 3 delovnih dni blago pripravi in odpošlje kupcu v kolikor je izdelek na zalogi. V primeru, da izdelek ni na zalogi se dobavni rok lahko podaljša. Prodajalec mora o dobavnem roku v najkrajšem možnem času obvestiti kupca.

Ponudnik izstavi predračun ali račun in ostalo dokumentacijo v skladu z obstoječo zakonodajo. Ponudnik kupcu izda specificiran račun z razčlenjenimi stroški. Vsa navedena dokumentacija je hranjena na sedežu podjetja ponudnika, kjer jo lahko kupec dobi na vpogled.

III. POSTOPEK NAJEMA

Rezervacijski postopek se sklepa v slovenskem jeziku, srbo-hrvaškem ali angleškem jeziku. Sklenjena rezervacija je zavezujoča za stranko in ponudnika.

Stranka izbire na spletnem mestu izdelke in termine najema ter jih dodaja v košarico. V košarici ima možnost spreminjanja količine izdelkov ali odstranjevanja izdelkov ter možnost ponovne izbire datuma najema. Po končanem postopku rezervacije, klikne “Oddaj rezervacijo” ter odda morebitne dodatne opombe. Izpiše se naročilo rezervacije, ki ga kupec prejme na svoj elektronski naslov.

Stranka lahko rezervacijo kadarkoli prekliče. V primeru, da stranka s prevzemom rezerviranega kajaka na prevzemnem mestu zamuja več kot 30 minut od dogovorjenega prevzemnega časa lahko v primeru povečanega povpraševanja ponudnik prekliče odstopi od strankine rezervacije in kajak diskontno odda drugim strankam. V primeru, da je stranka najem kajaka že plačala po predračunu vnaprej, določba iz prejšnjega odstavka ne velja, stranka pa lahko kajak prevzame kadarkoli v zakupljenem času, ki teče od trenutka označenem na predračunu.

Ponudnik izstavi predračun ali račun in ostalo dokumentacijo v skladu z obstoječo zakonodajo. Ponudnik kupcu izda račun, z razčlenjenimi stroški. Vsa navedena dokumentacija je hranjena na sedežu podjetja ponudnika, kjer jo lahko kupec dobi na vpogled.

Cena najema se obračunava po veljavnem ceniku za izposojo objavljenem na naši spletni strani www.skykayak.com.

Pripadajoča oprema, ki je del najema:

 • Pri dnevnem najemu kajaka: vesla, rešilni jopiči, sedeži, luči po dogovoru.
 • Pri nočnem najemu kajaka: vesla, rešilni jopiči, sedeži, luči.

Najemodajalec bo predal kajak v brezhibnem stanju. Če najemodajalec iz kateregakoli razloga ni sposoben dati najemniku na razpolago rezerviranega kajaka ob dogovorjenem času na dogovorjenem mestu, lahko pripravi drug, najmanj enakovreden izdelek.

Ob prevzemu kajaka je najemnik dolžan pregledati in preveriti stanje le tega in opreme.

Najemnik se obvezuje z opremo ravnati skrbno in vestno ter jo vrniti v brezhibnem stanju do določenega dne in ure. V primeru poškodovanja ali odtujitve je najemnik dolžan poravnati nastalo škodo po tržnih cenah opreme, objavljene v splošnem ceniku podjetja SEE THRU d.o.o..

Najemnik mora vrniti najet kajak ob dogovorjenem času. V primeru znatne zamude bo najemodajalec zaračunal najemniku za vsako uro zamude od pogodbenega časa za predajo po ceniku o najemnih razmerjih s strankami.

Uporaba najete opreme je na lastno odgovornost. Osebam mlajšim od 18 let opreme ne izposojamo.

Ponudnik ne nosi odgovornosti za morebitno škodo, nastalo zaradi nepravilne oz. malomarne uporabe izdelkov.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POTROŠNIKOV – PRAVICA DO ODSTOPA POTROŠNIKA OD POGODBE

1. Pravica do odstopa od nakupa

Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Družbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca info@skykayak.com ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki podjetja oziroma s pomočjo obrazca v prilogi k tem splošnim pogojem poslovanja. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno. Če se potrošnik odloči za uporabo izpolnitve obrazca za odstop, Družba potrošniku po elektronski pošti nemudoma pošlje potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov.

Obrazec za odstop od pogodbe najdete tukaj.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne osebno bodisi pošlje na naslov podjetja Prušnikova 53, 1210 Ljubljana – Šentvid. Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi podjetja o odstopu od naročila podjetju vrniti blago.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če podjetje zaradi tega ne bremenijo nobeni dodatni stroški.

Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Družba vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu, vendar lahko Družba vračilo zadrži do prejetja vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena

Zakona o varstvu potrošnikov, za pogodbe:

 • o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

V primeru, da je bil za plačilo naročila (ali za del vrednosti naročila) uporabljen kupon, se v primeru odstopa od pogodbe potrošniku vrne kupon v enaki vrednosti, kot jo je imel kupon ob oddaji naročila.

V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošniku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode.

Kupec blaga ne sme neovirano koristiti pravice do odstopa od pogodbe, ampak ima le zaradi narave nakupa preko spletne trgovine (pogodbe na daljavo) možnost, da še enkrat premisli o nakupu. Kupec sme izdelek pregledati in opraviti preizkus, ki je nujno potreben za ugotovitev dejanskega stanja.

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo določila tega poglavja ne veljajo. V teh primerih bomo možnosti vračil obravnavali individualno.

Pravico do vračila kupnine, garancije, stvarnih napak in nepravilno opravljenih storitev natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

2. Vračilo blaga, garancija in stvarna napaka

2.1. Uveljavljanje garancije

Izdelki kupljeni pri nas imajo garancijo, ki jo nudi proizvajalec po pogojih zapisanih na garancijskem listu. Za uveljavljanje garancije je potrebno izdelek poslati na servis, ki je dolžan izdelek popraviti v roku 45 dni od prejema blaga. V kolikor izdelka ni možno popraviti v zakonskem roku bo kupcu zagotovljen nov brezhiben izdelek.

45 dnevni rok začne teči, ko blago prejme servis ali prodajalec. Če proizvajalec v roku 45 dni od prejetja blaga ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine.

Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom prodajalca.

Posredovanje blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu, kupec s tem nima stroškov.

2.2. Stvarna napaka

Reklamacijo iz naslova stvarne napake lahko potrošnik uveljavlja za vsak kupljeni izdelek, ki ima garancijo ali garancije nima.

Podjetje odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.

Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Stranka je dolžna nemudoma oz. takoj, ko je mogoče, pregledati predmet pogodbe, ugotoviti morebitne napake in jih zabeležiti. V nasprotnem primeru podjetje ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu predmeta pogodbe.

Stranka je dolžna o očitnih stvarnih napakah obvestiti podjetje nemudoma oziroma najkasneje v osmih dneh po dolžnem pregledu, o skritih stvarnih napakah pa nemudoma oziroma najkasneje v osmih dneh po odkritju, v nasprotnem primeru ni upravičena do odprave stvarne napake.

Potrošnik je dolžan podjetje o stvarni napaki obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila stvarna napaka odkrita.

Podjetje odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo v roku šestih mesecev od izročitve blaga, v primeru potrošniških pogodb pa v roku dveh let od dneva izročitve blaga oziroma v roku enega leta od izročitve pri prodaji rabljenega blaga. Podjetje jamči, da na predmetu pogodbe tretja oseba nima lastninske ali avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali omejevala pravice stranke, oziroma jamči, da ima te pravice urejene s svojimi pogodbenimi partnerji.

Po obvestitvi podjetja o stvarni napaki mora potrošnik podjetju omogočiti pregled blaga in v obvestilu o stvarni napaki natančneje opisati napako.

Neznatnih stvarnih napak podjetje ne upošteva.

Če podjetje ugotovi obstoj stvarne napake skladno s pravočasnim in pravilnim obvestilom potrošnika, ima potrošnik v zvezi z blagom pravico, da od podjetja zahteva:

 • odpravo napake ali
 • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • zamenjavo blaga z napako z novim brezhibnim blagom ali
 • vrnitev plačanega zneska.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

O uveljavljanju stvarne napake nas obvestite na: info@skykayak.com.

Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Obrazec za uveljavljanje stvarne napake najdete tukaj.

Če želite pošiljko vrniti na naše stroške, se o tem dogovorite po telefonu +386 70 677 949 oziroma preko elektronske pošte info@ skykayak.com.

V. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

 Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Te podatke potrebujemo zato, da vam izdelek lahko prodamo, vam ga ustrezno dostavimo in rešujemo morebitne reklamacije. Na e-naslov boste prejeli obvestilo o statusu naročila, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja. Telefonsko številko potrebujemo, da lahko hitro rešimo morebitne zaplete (npr. v primeru, da ste naročili izdelek, ki ga ni več na zalogi) in da vam lahko naši dostavljavci kupljene izdelke učinkovito dostavijo. Prav tako te podatke potrebujemo v primeru, če ne bi poravnali svojih obveznosti. Vsi ti podatki so torej nujni za izvedbo nakupa, pravna podlaga za to pa je v izvajanju (kupoprodajne) pogodbe. Da bi lahko v prihodnje izboljšali naše storitve in izbiro izdelkov, vas bomo lahko po e-pošti občasno prosili tudi, da nam posredujete svoje mnenje o nakupu in kupljenih izdelkih.

Če nam teh podatkov ne boste želeli posredovati, vam ne bomo mogli omogočiti nakupa v naši spletni trgovini. Te podatke hranimo največ 5 let od zaključka nakupa oz. poravnave vseh obveznosti.

Osebni podatki naših uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost.

Upravitelj Spletne trgovine, je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.

Za potrebe poslovanja spletna trgovina zbira naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov in kraj bivanja,
 • naslov elektronske pošte,
 • telefonska številka,
 • ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu.

Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo.

Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Piškotki so male datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v brskalnike uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu, njihovih nastavitev (jezik, valuta, resolucija ipd.) in drugih karakteristik dostopa (hitrost povezave, tip spletnega brskalnika in njegovih nastavitev ipd). Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporabnik v nekem trenutku uporablja. Shranjevanje piškotkov lahko v nastavitvah brskalnika po želji omejite ali povsem onemogočite, vendar zaradi tega lahko posamezne funkcionalnosti naše spletne strani ne delujejo ali delujejo manj učinkovito. Na vaš računalnik lahko spletna trgovina shrani tudi nekatere trajne piškotke:

 • identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje ob naslednjem obisku),
 • ter štirje piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta).

Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se na strežniku spletne trgovine shranjujejo trajno. Piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca.

Upravitelj spletne trgovine lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz.

Upravitelj spletne trgovine podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. Dostavni službi bomo zaupali le uporabnikov naslov za dostavo. Z uporabnikom bomo stopili v stik prek sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.

Izjemno razkritje osebnih podatkov: Podatki, ki jih spletna trgovina zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov spletne trgovine.

Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij na: www.ip-rs.si).

VI. ODVEZA ODGOVORNOSTI

Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Ponudnik zagotovi fotografije prodajnih artiklov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

Dnevno se trudimo za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na naši strani, kljub temu, pa se lahko zgodi, da se dobavljivost in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe pravočasno popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla. Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Ponudnik lahko odstopi od pogodbe v primeru ugotovitve očitne napake po 461. členu OZ. Za očitno napako se šteje napaka pri bistvenih lastnostih predmeta in vseh podatkih, ki se štejejo kot odločilni za nakup artikla ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma pogodbe s tako vsebino ne bi sklenil. Pod očitne napake se šteje tudi napaka v ceni v primeru bistvene zmote.

VII. PRITOŽBE IN SPORI

Nesoglasja ali spore, ki bi nastali pri nakupu ali izvajanju »SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA«, bosta partnerja reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je pristojno sodišče v Ljubljani. Za vsa dodatna vprašanja smo vam z veseljem na voljo na telefonski številki +386 70 677 949 oziroma preko elektronske pošte info@skykayak.com.

VIII. PRAVNO OBVESTILO

Vsebina spletne strani Sky Kayak (www.skykayak.com) je avtorsko zaščitena.

Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija ali druga uporaba vseh zgoraj navedenih podatkov brez predhodne vednosti in dovoljenja SEE THRU d.o.o..

Copyright ©️ SEE THRU d.o.o. 2023 Vsaka reprodukcija ali nezakonita distribucija vsebine v kakšni koli obliki, bo nemudoma predana naši pravni službi.